Jak Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików leczą polskie społeczeństwo?

Kategoria: Inspekcje Fotelików

Badania na całym świecie pokazują, że ponad 70% fotelików montowanych jest nieprawidłowo. „Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików” to kampania społeczna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w samochodach poprzez bezpośrednie spotkania z rodzicami i eliminację tych błędów. Więcej informacji oficjalnych o kampanii znajdziesz na stronie: www.inspekcje-fotelikow.pl 

Na blogu będziemy relacjonować niektóre wydarzenia z tej kampanii. Pokażę Wam kuchnię pracy inspektorów. Zajrzymy od czasu do czasu do kart inspekcyjnych i przeanalizujemy konktetne przypadki błędów, ku przestrodze dla innych rodziców.

Jeśli jesteś rodzicem – czytaj, ucz się i dołącz do naszego grona certyfikowanych inspektorów! Jeśli jesteś sprzedawcą lub właścicielem sklepu – przyłącz się do kolejnej edycji kampanii lub otwórz własny punkt inspekcyjny (Uwaga: wymaga ukończenia specjalnego szkolenia i certyfikatu).

W tym miejscu opowiem nie tylko o letniej trasie polskiej kampanii „Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików”, ale także o wszystkim, co się z tą tematyką łączy, w tym także o podobnych działaniach prowadzonych za granicą.

W kategorii „Inspekcje Fotelików” opublikowano dotychczas artykuły: